دستگاه حضور غیاب  | قیمت دستگاه حضور و غیاب
 دستگاه حضور غیاب  امروزه با وجود تکنولوژی و فناوری های جدید،و از سویی دیگر ایجاد عرصه ی رقابت در شرکت ها و کارخانجات برای پیشی گرفتن از یکدیگر در امر تولید و افزایش راندمان کار، توجه به عملکرد کارکنان بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. چراکه یک مجموعه فقط  زمانی به اوج راندمان ...
قیمت دستگاه حضور و غیاب ارزان | قیمت دستگاه حضور و غیاب
قیمت دستگاه حضور و غیاب ارزان معرفی دستگاه حضور و غیاب :  دستگاه حضور و غیاب در ادارات و شرکت ها به جهت ثبت ورود و خروج و زمان تاخیر و مرخصی برای برآیند گیری ساعات کاری کارکنان نصب می شود و نیاز ثبت دستی را از بین برده به همین جهت خطای انسانی در ثبت را کاهش می دهند.  که انواع مخت ...