راهبند الکترو مکانیکی مدل Bari910
راهبند الکترو مکانیکی مدل Bari910 مشخصات عمومی و فنی راهبند الکترو مکانیکی مدل Bari910 به شرح زیر می باشد: امکانات راهبند الکترو مکانیکی : قابلیت تردد : نامحدود و متناوب موتور و گیربکس : یک تیکه  ( 2800 RPM  دور موتور  - 220V   ...