انواع قفل های الکترونیکی

 استفاد از قفل های الکترونیکی امروزه به جهت سهولت استفاده و امکانات خاص آن مورد توجه اکثر مدیران شرکت ها و خریداران می باشد .انواع قفلهای الکترونیکی  در تیپ و مدل های متنوعی ارائه میگردد .

قفل های الکترونیکی  دستگیره ای

( مخصوص درب های چوبی ، آپارتمان ، هتل  . . . )     + توضیحات بیشتر

 قفل های الکترونیکی -  درب بازکن

( مخصوص انواع درب ها ی آهنی ، شیشه ای  . . . )      + توضیحات بیشتر

 قفل های الکترونیکی کمدی  

( مخصوص کمد های باشگاهای ورزشی و رختکن ها   . . .)     + توضیحات بیشتر

اتواع  قفل مغناطیسی

و تجهیزات جانبی  ....    + توضیحات بیشتر