پشتیبانی شرکت پردازش تدبیر :

پشتیبانی شرکت از سیستم های ارائه شده بصورت تلفنی 24 ساعته و اعزام کارشناس در محل مشتری انجام می گردد.
جهت مراکزی که در دوره گارانتی یکساله هستند بابت اعزام کارشناس و انجام خدمات هزینه ای دریافت نمی گردد .
 فقط هزینه ایاب و ذهاب دریافت میگردد .
جهت مراکزی که یک سال گارانتی محصولاتشان به اتمام رسیده  ؛ امکان عقد قرار داد سرویس و نگهداری امکان پذیر میباشد .
در غیر اینصورت در صورت مراجعه حضوری  هزینه اعزام کارشناس و هزینه ایاب و ذهاب و در صورت استفاده از تجهیزات دیگر هزینه کامل دریافت میگردد .

توجه  : خراب شدن کامپیوتر و ویندوز به هیچ عنوان جزو گارانتی نبوده و در صورت اعمال کار بر روی کامپیوتر و نصب ویندوز هزینه دریافت میگردد .

  شماره تلفن پشتیبانی  :   66398957 - 09199183013