قفل های جا نگهدار پارکینگی

قفل پارکینگ وسیله ای است که در اکثر پارکینگهای اختصاصی و سازمانی قابل استفاده میباشد و این امکان را فراهم می آورد که دیگر کسی در محل اختصاصی پارک شما نتواند پارک نماید .

از محاسن استفاده از قفل پارکینگ :

عدم تنش بین استفاده کننده گان از پارکینگها

عدم احساس نگرانی از اشغال پارکینگ خود توسط دیگران و . . .

قفل پارکینگ ریموت دار

قفل پارکینگ ریموت دار

مدل PL800 دارای 2 عدد ریموت کنترل دارای باطری خشک لیتیم و قابل شارژ

ابعاد 70 * 20 ارتفاع تیغه 34 سانتیمتر


قفل پارکینگ ریموت دار

مدل PL806 دارای 2 عدد ریموت کنترل دارای باطری خشک لیتیم و قابل شارژ

ابعاد 65 * 16 ارتفاع تیغه 32 سانتیمتر


قفل پارکینگ سوئیچ دار

قفل پارکینگ سوئیچ دار

مدل PL706 قفل پارکینگ دستی - سوئیچ دار

اندازه 70 * 51 اندازه تیغه 43 سانتیمتر


قفل پارکینگ سوئیچ دار

PL100 قفل پارکینگ دستی

سوئیچ دار

 اندازه  17 * 13اندازه استوانه  52 سانتیمتر


قفل پارکینگ سوئیچ دار

PL700 قفل پارکینگ دستی

سوئیچ دار

اندازه 100 * 17 اندازه تیغه 30 سانتیمتر


قفل پارکینگ سوئیچ دار

کفشک های ضربه گیر یا نگهدارنده 

جهت جلوگیری از نزدیک شدن به دیوار

اندازه  56 * 17 * 10 سانتیمتر 
قفل پارکینگ ارزان قیمت قفل پارکینگ قفل های جا نگهدار پارکینگی