سیستم بازرسی ، حفاظتی ، امنیتی
سیستم بازرسی ، حفاظتی ، امنیتی دستگاه گیت بازرسی یا گیت فلزیاب سیستمی برای بازرسی و کنترل افراد به هنگام ورود و خروج است که برای کشف انواع سلاح کمری گرم و سرد، گوشی همراه، ابزار و قطعات فلزی (در خروجی کارگاه ها) و … استفاده می شود. در دیواره های داخلی دستگاه سنسورهایی با قابلیت تنظیم ضری ...